Bezpieczeństwo i ochrona

Znaki BHP – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa

Kup znaki BHP.

W naszym kraju obowiązują wyjątkowo dokładne przepisy BHP. Ich poszanowanie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo przeróżnych zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Na chwilę obecną kodeks BHP nakłada wymóg właściwego oznaczania budynków. Tym samym troska o właściwy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle ważna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Dzisiaj znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi na przykład o hale produkcyjne, biurowce, jak również szkoły czy szpitale, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą sposobu zachowania się w momencie pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się ogromnym znaczeniem zalicza się również instrukcje , które mówią o sposobach postępowania z odpadami biologicznymi, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z najczęściej wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki wyznaczające drogę ewakuacyjną. Chyba nikogo nie należy przekonywać o tym, jak bardzo duże znaczenie ma poprawne opisanie drogi do ewakuacji. To ona jest wykorzystywana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też zobaczyć na wielu urządzeniach, które awaria wykluczyła z użytkowania – dotyczy to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie stosowane są też w przemyśle. Stosuje sięwówczas szereg znaków mających charakter ostrzegawczy , ale także znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Używane dzisiaj znaki BHP są zawsze produkowane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być wykorzystywane nie tylko we wnętrzach budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim użytkowaniu nie tracą one swojego doskonałego wyglądu i – co najważniejsze – będzie można odczytać ich treść. W wielu przypadkach powlekane są też materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one zauważalne także w warunkach niedostatecznego oświetlenia. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Nasze dane teleadresowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]