Bezpieczeństwo i ochrona Edukacja

Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria powinien spełniać kandydat?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto kandydat musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas kursu słuchacze poznają kluczowe pojęcia, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), procesor danych osobowych, mają szansę poznać aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i szablonów dokumentów.