Energia

Rozwiązania dla biznesu i środowiska – dekarbonizacja przemysłu

Więcej informacji o dekarbonizacji przemysłu.

Wskutek rozwoju przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie popytu na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Wysoki pobór energii, jak również poczucie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż firmy wypatrują pionierskich rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale też przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich wpływu na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja zużycia surowców kopalnych

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej firm produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze użycie źródeł energii, w głównej mierze przez redukcję użycia węgla i gazu oraz zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu oraz ciepła, czy trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzany jest też chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest dodatkowo użycie ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana podczas procesów produkcyjnych i która na ogół bywa po prostu uwalniana, a przez to nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później powtórne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, jak również przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Z jakiego powodu dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W dobie ogólnej świadomości negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie i wiedzy, że ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odnawialnej oraz odzyskanej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Rzecz jasna, zastosowanie tego typu procesów pochłania poważne koszty, niemniej jednak w rezultacie korzyści jakie one dają, całkowicie je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na otoczenie to już zysk dla całej ludzkości.

Nasze dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10