Finanse, rachunkowość

Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Solidna porcja informacji o nocie księgowej na 40 euro. Przeczytaj koniecznie!

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności z reguły zderzają się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 lub 100 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie większym niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu należności mogą być przejściowe problemy z wypłacalnością lub zwykłe przeoczenie dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]