Finanse, rachunkowość

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Sprawdź więcej informacji o windykacji faktur na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być mnóstwo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – czynności, mające na celu ściągnięcie zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się wobec dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła identyczną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w ustalonym terminie bez wątpienia się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie wpłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może przygotować indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem nie płacących klientów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wyliczone powyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach bywa również przyczyną ogromnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]