Finanse, rachunkowość

Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Skieruj się na flobo.io, aby odnaleźć informacje dotyczące metody kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może skorzystać większość krajowych właścicieli firm

Brak pojawienia się na koncie opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm co rusz znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszeni wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane towary lub zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w ustawowym terminie i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Mając na względzie przytoczony powyżej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z regularnym monitorowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy stu i więcej fakturach kontrola przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]