Ochrona zdrowia

Kurs – pierwsza pomoc

W naszym kraju każdego roku ginie kilka tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Odpowiedzią na te przerażające statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego reagowania w chwili zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia różnego rodzaju symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Tematy omawiane w czasie szkolenia, są uzależnione od wspólnych uzgodnień organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku oparzeń chemicznych czy porażenia prądem.