Ochrona zdrowia

Pracownia Wibroterapii na AWF w Krakowie – Vitberg

Vitberg. Zdobądź więcej informacji o tej marce

W 2018 r. na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego rozpoczęła pracę pierwsza Pracownia Wibroterapii. Przedsięwzięcie zainicjowano przy partycypacji nowosądeckiej firmy Vitberg.

Zajęcia dydaktyczne i badania z urządzeniami firmy Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała z zamiarem przeprowadzania badań naukowych nad oddziaływaniem wibroterapii na organizm człowieka. Będą się w niej także odbywać zajęcia dydaktyczne dla studentów AWF-u z zakresu fizykoterapii, odnowy psychosomatycznej oraz kosmetologii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które wyposażona jest Pracownia Wibroterapii, posłużą także do regeneracji zawodników. Popularność krakowskiej pracowni przyczyniła się do tego, że aparaty Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia marki Vitberg?

W przyszłości rezultaty testów mogą pomóc w usprawnieniu treningów sportowców czy doskonaleniu terapii pacjentów. Niewątpliwie w Pracowni Wibroterapii prowadzone będą prace badawcze z zakresu biochemii i fizjologii. Analizie poddane zostanie oddziaływanie terapii wibracjami na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Wyniki analiz będą zestawiane z wynikami uzyskiwanymi przez laboratoria z całego świata.

Nasze dane teleadresowe:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]