Robienie zakupów

Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami na rynku centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagającego biura.

Centrale telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć działanie przedsiębiorstwa oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centralka telefoniczna umożliwia przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na rozmowy zewnętrzne. Posiada również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.