Robienie zakupów Usługi budowlane

Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Znajdź hakowce

Część śmieci nie może trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem i przewozem odpadów. By ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz albo substancje ciekłe

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]