Usługi

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców zawodowych i nie tylko

Więcej szczegółów o badaniach kierowców Bielsko Biała

Na bezpieczeństwo na drogach w szczególnym stopniu rzutują umiejętności obsługujących poruszające się po nich pojazdy. Szczególnie ważne jest to w przypadku kierowców zawodowych – na przykład taksówkarzy oraz kierowców TIR-ów oraz komunikacji miejskiej. W ich przypadku ważne są zarówno umiejętności, jak i uwarunkowania psychiczne. Z tego względu kierowcy z takich profesji w myśl prawa powinni we właściwym terminie zgłaszać się na badania psychologiczne kierowców. Dobrze więc powiedzieć na ich temat kilka zdań. W jakich odstępach muszą być przeprowadzane? Na czym polegają tego rodzaju badania psychotechniczne? I, co najważniejsze, jak możemy się do nich przygotować?

Badania psychotechniczne kierowców – na czym się opierają?

Badania kierowców powinny być przeprowadzane co pięć lat. Ta zasada nie dotyczy z kolei kierowców, którzy ukończyli 50 lat – muszą wszak przeprowadzać je co trzydzieści miesięcy. Badania psychologiczne kierowców wykonywane są przez psychologa w wyspecjalizowanej poradni, który najpierw przeprowadza badania charakterologiczne. Przybierają one postać rozmowy z badanym, w czasie której odpowiada on na zadania dotyczące wyborów w ekstremalnych sytuacjach. Następna część badań psychologicznych kierowców to test na inteligencję, zaś następnie wykonywane są testy na odpowiednich urządzeniach, w czasie których badana jest percepcja szybkości, podzielność koncentracji umiejętność szybkiego reagowania czy dostrzeganie w ciemności.

Jak podnieść szansę w czasie badaniach psychologicznych kierowców?

Po ich przeprowadzeniu kierowca jest zapraszany na rozmowę ze specjalistą, który w jej trakcie powiadamia go, czy przeszedł badanie. Co ważne, powinniśmy pamiętać, iż nie dla każdego ich rezultaty okażą się pomyślne. Szanse na pomyślne przejście badań psychologicznych kierowców możemy jednak trochę zwiększyć. W jaki sposób? W sieci znajdziemy liczne opisy działania maszyn, na których są wykonywane badania psychotechniczne – to świetne narzędzie, by wcześniej przekonać się, jak one funkcjonują.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]