Usługi

Co sprawdzają badania psychologiczne kierowców?

Chcesz zlecić badania psychotechniczne Kęty? Skieruj się w to miejsce.

Badania psychotechniczne kierowców pozwalają ustalić czy kandydaci mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem, są więc bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie urządzenia wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i egzaminatorów

Testom psychologicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Do największej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzą dokładność działania kierowcy

Badanie psychotechniczne składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności osoby badane podchodzą do części testowej. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, refleks oraz cechy charakteru czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która sprawdza głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się między innymi wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]