Usługi

Coaching – podnieś satysfakcję z życia zawodowego

Sesje coachingowe - więcej o ofercie na https://janklusak.pl/oferta/coaching/.

Kompletne użycie własnych możliwości może nie być proste. Czasami przyczyną trudności bywają kwestie psychologiczne, innym razem po prostu nie posiadamy motywacji. Bez względu na powód, tego typu przeciwności bywają niezmiernie uciążliwe i w wielu przypadkach uniemożliwiają rozwój osobisty bądź zawodowy. Co więcej, zwalczenie ich bez pomocy osób trzecich jest wyjątkowo trudne, a nierzadko wręcz niemożliwe. Z tej przyczyny warto wspomóc się wiedzą ekspertów. Tym bardziej, iż metody, z których stosują współcześnie coache, w szeregu przypadków okazują się nader efektywnym instrumentem w zlikwidowaniu trudności blokujących drogę do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Profesjonalny coaching. Jak przebiega współpraca z coachem?

Współpraca z coachem winna rozpocząć się od wzajemnego poznania się. Na starcie istotne jest z całą pewnością zbudowanie szczególnego rodzaju relacji oraz dwustronnej ufności, które są nieodzowne do tego, aby osiągnąć planowane rezultaty. W ciągu pierwszych sesji – które można odbyć za pośrednictwem popularnych komunikatorów lub przez telefon – coach pozna też kwalifikacje, cechy charakteru i ambicje swojego klienta, a także omówi z nim strategię działania. W toku współpracy z reguły prowadzi się kilka sesji coachingowych (w dwutygodniowych interwałach), które trwają około 90 minut. Ostatnie spotkanie jest natomiast sposobnością do ewaluacji działań oraz ustalenia, na ile klient będzie sobie radził z konkretnymi przeszkodami samodzielnie. To, jakie kwestie będą analizowane w ciągu sesji coachingowych zależy od celów klienta – może to być podniesienie szeroko rozumianego zadowolenia z życia bądź wzrost jego wydajności.

Coaching – rozwiń swoje kwalifikacje personalne albo zawodowe

Na coaching warto zdecydować się w wielu sytuacjach. Jedną z głównych pobudek przemawiających za zwróceniem się o pomoc coacha, jest dążenie do pełnego spożytkowania własnego potencjału celem rozwinięcia kwalifikacji zawodowych albo personalnych. Coach psycholog potrafi także w zauważalny sposób wspomóc nas w podniesieniu komfortu życia, m.in. ucząc, jak oswajać obawy, a także zwiększając poziom satysfakcji.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]