Usługi

Czemu warto uczestniczyć w szkoleniu z ochrony danych osobowych?

Podstawowym prawnym aktem w Polsce, jaki dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Również dziś definiuje ona ten termin oraz mówi, jak należy z nich korzystać. W myśl dokumentu dane osobowe to każde dane, które umożliwiają ustalenie tożsamości konkretnego człowieka bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować można zatem adres, numer PESEL oraz imię i nazwisko, lecz też tak zwane dane wrażliwe – m. in. informacje o możliwych wyrokach, chorobach czy religii. O ich ochronę warto zadbać tym bardziej, że dzięki globalnej sieci ich zdobycie oraz przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla firm

Dane osobowe pozyskują wszelkiego rodzaju firmy. Niektóre obracają wyłącznie danymi swoich współpracowników, pozostałe zaś uzyskują dostęp także do danych kontrahentów. We wszystkich sytuacjach specjaliści, którzy mają z nimi styczność muszą ukończyć odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, podczas których nauczą się, w jaki sposób zapewnić im ochronę. Okazuje się to bardzo istotne, gdyż po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo nałożyć dotkliwe sankcje – nie tylko finansowe, ale w niektórych przypadkach także pozbawienia wolności.

Na czym polega szkolenie z ochrony danych osobowych?

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich specjalistów zarządzających takiego rodzaju informacjami – będą to m. in. specjaliści z do spraw rekrutacji, archiwów bądź sekretariatów. W jego koszty zaliczają się także materiały dydaktyczne, przez które uczestnicy szybciej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu kursu, podczas którego dowiedzą się, jak zapewnić ochronę danych, uczestnicy otrzymują właściwe świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu i zwykle kończą się w tym samym dniu.