Usługi

Gdzie zamówić usługę sprzątania strychów i piwnic?

Część śmieci nie powinna trafić do zwykłego zbiornika na odpady. Przyczyny tych regulacji są przeróżne – niekiedy śmieci mają za duże wymiary, czasem jest to niezgodne z obowiązującymi w naszym kraju aktami prawnymi. Co czynić z takimi problematycznymi śmieciami? Powinniśmy przewieźć je do najbliższego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien funkcjonować jeden PSZOK, jakkolwiek w dużych miastach możemy niekiedy wybrać jeden z kilku punktów. Niestety to rozwiązanie przydatne jest tylko dla tych, którzy posiadają swoje auto i sporą ilość niewykorzystanego czasu. Pozostali najlepiej zrobią, decydując się na wypożyczenie kontenera na śmieci.

Renowacje i sprzątanie strychów – czy warto wypożyczyć kontener na śmieci?

Nietypowe odpady generowane są w czasie wszelkiego typu prac. Zazwyczaj są to przebudowa obiektów budowlanych i – idzie głównie o pokaźne wolumeny gruzu, jak również pudeł po artykułach budowlanych. Dzierżawa kontenera okaże się też doskonałym wyjściem, jeśli planujemy opróżnianie strychu – w takim przypadku pomieścimy w nim wszelkie niepotrzebne od dawna sprzęty, niemodne meble i zepsute urządzenia. Prace remontowe czy opróżnianie strychów będą znacznie łatwiejsze, jeżeli z okna domu do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, który pozwoli bezpiecznie przenieść odpady bez potrzeby wielokrotnego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Jak wygląda usługa sprzątania strychów i piwnic oraz kontenerowego wywozu odpadów?

Sprzątanie strychów, ale również wywóz różnorodnych śmieci, to usługi świadczone między innymi przez firmę DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o wybranej kubaturze, który ten przez czas określony w umowie może zapełnić odpadami budowlanymi lub niepotrzebnymi sprzętami. Kontener jest później wywożony z miejsca prac, a zebrane odpady transportowane są do punktu, w którym zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach.