Usługi

Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Jeżeli poszukujesz pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, wejdź na tlumaczalnia.pl

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy czy też studiów w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Ukrainy, Rosji bądź Białorusi. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]