Usługi

Prywatny detektyw – zawodowiec z państwową licencją

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego rzeczywiście jest niezdolny do pracy lub czy informacje podane przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć prywatny detektyw i w rozwiązaniu których spraw może nam pomóc.

Prywatny detektyw – praca tylko z licencją

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować stosowną licencją, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do testu muszą też spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji i obywatelstwa dowolnego z krajów należących Unii Europejskiej. Wymogiem jest też bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na prywatnych detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Największa część zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się m.in. kiedy podejrzewamy, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również ustalić faktyczną wysokość dochodów byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.