Czynniki wpływające na cenę druku 3D
Technologie Usługi

Szacujemy koszt druku 3D. Które czynniki wpływają na cenę?

Opcja zlecenia wydruku 3D dowolnej makiety, projektu oraz części z tworzyw sztucznych zdecydowanie redukuje wydatki ponoszone przez wiele przedsiębiorstw. O ile zamiarem firmy jest seryjna produkcja, najczęściej decyduje się ona na kupno własnych profesjonalnych drukarek 3D oraz przyjęcie do pracy obsługujących je fachowców. Jeżeli jednakże w grę wchodzi wytwarzanie wyrobu o ograniczonym nakładzie bądź konieczność przygotowania modelu 3D jest sporadyczna, rozsądniejszym rozwiązaniem jest zamówienie druku w firmie zewnętrznej. W takich przypadkach w toku planowania przedsięwzięcia pojawia się zwykle pytanie: jak obliczyć koszt druku 3D?

Finalny koszt druku 3D – co na nią wpływa?

Na ostateczny koszt wydruku 3D ma wpływ kilka czynników. Zlecający wydruk 3D nie zawsze ma gotowy do druku plik stosownym formacie (czyli STL czy też STEP), dzięki któremu można orientacyjnie obliczyć koszt wykonania zamówienia. W wielu przypadkach podmiot zlecający opracowuje jedynie szkic projektowy lub fizyczny model. To sprawia, że cena druku 3D staje się adekwatnie wyższa z powodu konieczności przeniesienia rysunku technicznego do pliku CAD, bądź też przygotowania cyfrowego modelu z fizycznego przedmiotu z wykorzystaniem skanera 3D. Następne czynniki, które mocno wpływają na finalny koszt wydruku to, oczywiście, dobór samej technologii druku, jak również tworzyw, z których wyprodukowany będzie produkt. Nie bez znaczenia jest też to, jakie będzie zużycie tworzywa (zależy to przede wszystkim od tego, czy wydruk będzie miał procentowe czy pełne wypełnienie i od jego rozmiaru) oraz czy wydrukowany produkt będzie potrzebował dodatkowej obróbki (np. wygładzenia albo gwintowania).

Chcesz obliczyć cenę wydruku 3D? Wypełnij kwestionariusz zleceniobiorcy

Nie da się właściwie wyliczyć kosztu druku 3D bez uprzednich konsultacji z podmiotem, u którego planujemy wykonać to zlecenie. W tym celu rekomenduje się przekazać jej plik do oceny lub, jeżeli go nie posiadamy, skorzystać z kwestionariusza i w detalach zaprezentować specyfikę zamówienia. Szacunek ceny druku 3D przygotowywany przez firmę CADXPERT jest bezpłatny. Specjaliści CADXPERT służą też poradą odnośnie wyboru materiału oraz odpowiedniej technologii druku.

Nasze dane teleadresowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]