Wymiar sprawiedliwości

Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmujemy

Przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w negocjacjach i mediacjach, a także przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy, jak również obniżenie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, dzięki czemu niwelujemy wszelkie negatywne konsekwencje prawne.